Lidt om bivokslys

Bivokslys er lys, der består af 100% ren bivoks. Det er bierne, der producerer bivoksen, som de bruger til at lave de vokstavler, der udgør biernes bo. Ved biavl fjernes tavlerne og centrifugeres, således at honningen adskilles fra voksen. Dernæst isoleres voksen ved termisk varme enten i form af varmt vand eller sollys. Voksen bruges til at lave nye tavler til bierne med, men den voks, der er i overskud, bruges fx til lys eller kosmetik. Bivokslys kan have mange forskellige gullige og orange farvenuancer, hvilket blandt andet skyldes mængden af pollen, der ”sætter sig” i voksen over tid.

Bæredygtighed og socialt ansvar

Vores leverandør af bivokslys modtager kun bivoks fra biavlere i Danmark, der indgår i den såkaldte ”Grønne Pulje”, hvilket vil sige, at der hverken anvendes pesticider eller antibiotika i produktionen af bivoksen. Da bivoks dyrkes i Danmark, har det en begrænset CO2-udledning i forbindelse med transporten fra producent til leverandør og videre ud i de danske hjem. Ved at støtte op om bivoksproduktionen, bidrager man som forbruger også til at sikre bedre levevilkår for bierne, hvis eksistensgrundlag igennem de seneste mange år er blevet udfordret blandt andet ved en stigende brug af pesticider. Ud over at sætte fokus på bierne har vores leverandør også fokus på at løfte et socialt ansvar ved både at engagere udsatte borgere i selve biavlen, men også i produktionen af de varer, der sælges – heriblandt de smukke, håndstøbte bivokslys.

Biovokslys og indeklima

Bivokslys udleder, ligesom soja- og rapslys, færre sundhedsskadelige partikler end traditionelle stearinlys. Det er imidlertid ikke til at sige helt konkret, hvor stor forskellen er i mængden af uhensigtsmæssige partikler, der udledes, da der på nuværende tidspunkt ikke er fortaget en sammenlignelig undersøgelse heraf. Igen er det vigtigt at være opmærksom på, at når man tænder levende lys i hjemmet, uanset slags, udledes der partikler, hvoraf nogle vil være skadelige. Men alt tyder heldigvis på, at soja-, raps- og bivokslys er de mindst forurenende og mest bæredygtige alternativer indtil videre sammenlignet med traditionelle stearinlys.

Er du blevet fristet af tanken om et lys, der hjælper med til, at vi både passer på bierne og hinanden, så kan du se vores udvalg af bivokslys lige her.

Du kan også lade dig friste af vores kalenderlys i bivoks her i juletiden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.