bæredygtighed

Det vigtigste for os i two birds er, at man har mulighed for at tage stilling til, hvad bæredygtighed betyder for en selv. For at kunne det, kræver det indsigt i en lang række forskellige aspekter, hvilket godt kan virke lidt uoverskueligt. Vi har derfor forsøgt at samle al den viden, vi har på området, og formulere den videre efter bedste evne. Der er selvfølgelig stadigvæk elementer, vi ikke ved, men vi går nysgerrigt til værks og arbejder på sagen, så vi alle kan træffe vores eget bæredygtige valg baseret på det bedst mulige grundlag. 

et informeret grundlag

Hvis bare der var én lystype, der var bedre end alle andre på alle bæredygtighedsmæssige parametre, så ville det være let nok at træffe sit valg, ikk? Så ville vi også kun sælge den ene lystype, kan man sige. Men sådan er det ikke.  

Alle lystyper har bæredygtighedsmæssige fordele og ulemper, og det er dem, vi gerne vil introducere til her, så du selv får mulighed for at tage stilling til, hvad der er det mest bæredygtige valg for dig. 

naturen

Blog_Header

For os er det vigtigt, at de lystyper, vi tilbyder, er skånsomme over for naturen – det er simpelthen et ”must”. Det er de på mange forskellige måder, men nogle af deres fællestræk er følgende: 

 • Alle vores lystyper består af 100% naturligt, vegetabilsk, bionedbrydeligt materiale enten i form af ren soja-, raps- eller bivoks og efterlader hermed ikke et negativt, permanent aftryk på naturen. 
 • Særligt soja- og rapsvokslysene har væsentlig længere brændetid end traditionelle stearinlys, hvorfor der ikke er behov for at købe og forbruge lige så mange lys, altså begrænses produktionsmængden. 
 • Vi tilbyder udelukkende lys fra danske leverandører, der alle går op i bæredygtighed. 
Blog_Header
Rapslys

lystyper

Lystyperne soja-, raps-, og bivoks består af forskellige råmaterialer og kommer fra forskellige dele af verden, hvorfor deres aftryk på naturen naturligvis også varierer. 

Rapslys

Specielt for rapslysene 

 • Rapsen til lysene kommer fra allerede eksisterende dyrkede rapsmarker og inddrager hermed ikke nye skovarealer til produktionen, hvilket er med til at understøtte biodiversiteten. 
 • Rapsen dyrkes primært i henholdsvis Tyskland, Sverige og Danmark, og alle lysene produceres inden for EU’s grænser, altså er der ikke så langt transportmæssigt fra dyrkning til de danske hjem – hermed spares der på CO2-udledningen i dén sammenhæng. 

Lystyperne soja-, raps-, og bivoks består af forskellige råmaterialer og kommer fra forskellige dele af verden, hvorfor deres aftryk på naturen naturligvis også varierer. 

Specielt for rapslysene 

 • Rapsen til lysene kommer fra allerede eksisterende dyrkede rapsmarker og inddrager hermed ikke nye skovarealer til produktionen, hvilket er med til at understøtte biodiversiteten. 
 • Rapsen dyrkes primært i henholdsvis Tyskland, Sverige og Danmark, og alle lysene produceres inden for EU’s grænser, altså er der ikke så langt transportmæssigt fra dyrkning til de danske hjem – hermed spares der på CO2-udledningen i dén sammenhæng. 
Råvare_Bivoks liggende

 Specielt for bivokslysene 

 • Vores bivokslys kommer fra bigårde, der en del af ”Den Grønne Pulje”, hvilket betyder, at der ikke anvendes hverken pesticider eller antibiotika i biavlen. Det er en klar fordel for bierne, hvis livsvilkår trues af brugen heraf. 
 • Alle bigårdene befinder sig i Midtjylland, altså er bivoksen så lokalt produceret, som den kan blive – lysene støbes i hånden i Aarhus, så der er minimal transport fra råvare til stue og dermed lav CO2-udledning forbundet med bivokslysene. 
Råvare_Bivoks liggende
Råvare_Sojabønner

Specielt for sojalysene 

 • Dyrkningen af de sojabønner, der benyttes til vores lys, går IKKE ud over regnskovene (hvilket desværre normalt er en udfordring i forbindelse med soja). 
 • Sojabønnen er en fornybar ressource, da den kan dyrkes igen og igen, og restproduktionen går til dyrefoder – altså er der tale om minimalt spild i forbindelse med produktionen. 
 • Sojaplanten betragtes som CO2-neutral i og med, at den ikke udskiller mere CO2, end den absorberer i løbet af sin levetid.
 • Sojabønner dyrkes hovedsageligt i Nord- og Sydamerika (og for en enkelt leverandørs vedkommende, Kina), men selvom råvaren har en lidt længere rejse, før den når hjem til dig, så ved vi, at vores leverandører gør sig umage med at mindske CO2 i forbindelse med transport.

sundhed

Lysguide_GodeRåd

Det sundhedsmæssige aspekt hænger i høj grad sammen med de valg, der er truffet for at beskytte naturen. Det, at vores lys består af 100% vegetabilsk og bionedbrydelig voks*, er ikke kun vigtig for deres påvirkning af naturen, men også af vores eget indeklima. 

Da lysene ikke indeholder nogle former for skadelige og kunstige tilsætningsstoffer, udskiller de langt færre skadelige partikler, når de afbrændes, i sammenligning med traditionelle stearinlys.  

*Den eneste undtagelse er ÅBENLYS’ bloklys, der er en kombination af sojavoks og bæredygtigt stearin (alligevel har de kun et sodtal på 0,1, hvor grænseværdien normalt er på 1,0).

 
Lysguide_GodeRåd

 

Mindre sod er ikke kun godt for vores indeklima (og sågar holdbarheden af vores loftmaling), men også for vores helbred, da sod kan være medvirkende årsag til problemer med lungerne. 

Selvom soja-, raps- og bivokslys udskiller færre skadelige partikler, er det dog vigtigt at understrege, at så snart der er tale om levende lys, vil der altid være sod involveret. Og sod forurener. Derfor er det utroligt vigtigt at være opmærksom på, hvordan man kan pleje og passe på sit lys, så det soder mindst muligt i hjemmet. Det kan du finde gode råd til, hvordan du gør, lige her. 

socialt ansvar

OmOs_Header_4

For two birds er natur og sundhed ikke de eneste aspekter ved et bæredygtigt valg. Et mindst lige så vigtigt aspekt er det sociale ansvar – der skal udvises omtanke for både natur og mennesker. Derfor er det vigtigt for os, at de leverandører, vi samarbejder med, sikrer sig, at både produktionen af lysene og dyrkningen af de råvarer, der anvendes, sker under ordentlige og socialt ansvarlige forhold. Det indebærer også et hensyn til lokale omstændigheder – fx må dyrkningen af sojabønner ikke gå ud over lokalbefolkningen!  

Flere af vores leverandører har desuden iværksat initiativer, der skal hjælpe udsatte borgere i samfundet, hvilket, vi mener, er god stil og en stor del af en bæredygtig virksomhed. I two birds arbejder vi derfor også hele tiden på at udvikle løsninger og tilgange, som giver os mulighed for selv at give en hånd med der, hvor vi kan og bidrage til at løfte det vigtige sociale ansvar, vi alle har.   

OmOs_Header_4

emballage og levering

Vi arbejder hele tiden på at finde så bæredygtige løsninger som overhovedet muligt, hvilket også gælder i forhold til vores indpakning og levering. Vi har derfor valgt: 

 • FSC-certificerede papkasser, der er produceret under hensyn til både natur og mennesker. 
 • naturpapir foldet i zigzag-strimler til fyld (Sizzelpak), der består af genbrugt materiale (tip: genbrug det selv til gaver eller flytning).  
 • at du selv kan afhente din pakke hos os, så du sparer forsendelsen, og vi alle sparer på CO2-udledningen i forbindelse med levering.